best website templates

De jurist die weet wat er in het bedrijfsleven speelt.


DGL Juridisch Advies 

Vanuit Berkenwoude, in het midden van de Krimpenerwaard, is in 2017 DGL Juridisch Advies van start gegaan. Deze onderneming van Dirk van der Wouden richt zich vooral op het adviseren van het midden- en kleinbedrijf met betrekking tot contractvorming. Deze bedrijven zijn vaak te klein om een jurist in dienst te nemen en het inhuren van een advocatenkantoor blijft vaak om prijstechnische redenen achterwege. Men probeert er intern maar het beste van te maken, met alle risico’s van dien.

Vooral op het gebied van handel en industrie en ook internationaal heeft Dirk de expertise om zowel aan de inkoop- als aan de verkoopkant contracten en voorwaarden te doorgronden. Daarbij wordt gewerkt met een diversiteit aan contractvormen waaronder FIDIC, Orgalime, LOGIC en UAV-GC. De documenten kunnen beoordeeld en opgesteld worden in het Nederlands, maar ook in het Engels en Duits.

Op basis van een contractuele risicoanalyse worden aanpassingen voorgesteld en, indien gewenst, uitonderhandeld om voor zijn opdrachtgever tot de meest gunstige voorwaarden te komen en toch het sluiten van de overeenkomst te realiseren.

Zoekt u dus een jurist die weet wat er in het bedrijfsleven speelt, aarzel dan niet om contact op te nemen voor een vrijblijvend gesprek over uitvoering van de aangegeven diensten!    

Profiel 

Mr. ing. Dirk van der Wouden heeft in 1979 zijn studie HTS werktuigbouwkunde in Utrecht afgerond. Ook heeft hij in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn studie bedrijfsrecht (met als specialisatie verbintenissenrecht, bouwrecht en internationaal recht) voltooid.

Na een technisch commerciële carrière bij Lummus Nederland (nu CB&I) en John Zink heeft hij na het behalen van zijn master bedrijfsrecht als Europees contractmanager binnen de juridische afdeling van Koch Industries gewerkt. Gedurende deze periode heeft hij als coördinator en bruggenbouwer tussen de juridische afdeling van het Amerikaanse hoofdkantoor, de operationele bedrijfsvoering in Europa en de externe juristen in Europa gewerkt. Daarbij heeft hij zijn kennis van Engels, Amerikaans en Duits (BGB) recht verder verdiept.

Dirk houdt zijn kennis up-to-date door het volgen van juridische vakinhoudelijke cursussen, zoals “Orgalime voorwaarden”, “Advanced contract risk management for oil and gas”, “verzekeringsrechtelijke aspecten van bouwen”, “Letters of Credit” ”, “FIDIC en andere internationale contracten” en recentelijk “Privacy en implementatie AVG (GDPR) voor contractmanagers”. Ook het lezen van vakliteratuur en contacten met de Erasmus Universiteit horen daarbij.

Diensten

  • Begeleiding bij de implementatie van de nieuwe privacy wetgeving (AVG) die per 25 mei 2018 in werking treedt. Deze AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is van toepassing op alle bedrijven, verenigingen en stichtingen die persoonsgegevens verwerken! 
  • Opstellen en/of beoordelen van algemene voorwaarden, vooral op onderwerpen zoals aansprakelijkheid, vrijwaring, verzekering, intellectueel eigendom, garanties op geleverde goederen/diensten en kredietvoorwaarden zoals bankgaranties en Letters of Credit;
  • Onderhandelingen over contracten en leveringsvoorwaarden met klanten, leveranciers en onderaannemers;


  • Advies en juridische begeleiding over diverse contractvormen, zoals verkoop en inkoop, engineering services, technologie ontwikkeling, serviceovereenkomsten en bouwplaats contracten voor onderaannemers;
  • Interim contractmanager/bedrijfsjurist;
  • Vertaling en/of controle van technische/commerciële documenten zoals inbedrijfstellings-, installatie- en onderhoudsinstructies. Deze documenten lijken op het eerste gezicht misschien niet juridisch, maar kunnen dit wel worden door mogelijke garantiekwesties;
  • Maatwerktrainingen/presentaties bij bedrijven over (bijvoorbeeld) algemene voorwaarden en contractuele voorwaarden.  

Werkwijze

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek zal een inventarisatie gemaakt worden van uw wensen en in hoeverre de aangeboden diensten hier invulling aan kunnen geven.


DGL Juridisch Advies propageert om al in een vroeg stadium (offerte/ aanbestedingstraject) een ’quickscan’ van alle relevante documenten te maken, waarna als tweede fase in gezamenlijk overleg besloten wordt welke punten in het vervolgtraject verder uitgewerkt moeten worden. Door deze aanpak wordt de bestede tijd zo efficiënt mogelijk ingezet.


DGL Juridisch Advies hanteert concurrerende tarieven en u ontvangt gespecificeerde declaraties. Voor meer informatie over de tarieven kunt u met mij contact opnemen.

Algemene voorwaarden